Disclaimer

Functioneren van de site l'Amuse stelt alles in het werk om deze internetsite goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de internetsite te allen tijd toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wij vragen je begrip hiervoor en willen je erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van onze internetsite.

Informatie op deze site l'Amuse hecht grote waarde aan de juistheid van de informatie op deze internetsite. Door technische of menselijke fouten kan informatie echter onjuist worden weergegeven. l'Amuse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid uit schade die ontstaat naar aanleiding van het gebruik van (de informatie op) deze internetsite.

Verwijzingen en hyperlinks l'Amuse aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Doeleinden van de gevraagde gegevens De verwerking van de gevraagde gegevens is uitsluitend gericht op het door de initiatiefnemers, partners en gerelateerde derden van l'Amuse kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten die verband houden met de gevraagde informatie alsmede t.b.v. promotionele activiteiten en statistische analyses aangaande werking en gebruik van de website. Daarnaast kan de informatie gebruikt worden om je te informeren over eventuele wijzigingen aangaande de website.

Intellectueel eigendom Deze internetsite is bedoeld voor informatieve informatieve/commerciƫle doeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken, grafisch materiaal.

Copyright Niets uit de tekst of grafische voorstellingen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van l'Amuse worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.